Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Sorg tycks vara en av våra mest försummade och miss-
förstådda upplevelser, både av sörjande och av deras
omgivning.

Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg ofta vare sig naturlig eller till mycket hjälp. Hur många har t.ex lärt sig i skolan hur man bör hantera sorg?

Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Men det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player