Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion, de ofta
motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor, men kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar, t.ex. separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, etc.), sjukdom, att förlora arbetet eller ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.
Förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker, och vi kan också upptäcka saker som vi önskar hade varit bättre eller annorlunda.

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt samt varierar hos varje enskild person över tiden, men det är inte tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player